Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Onder het beheer van vermogenswaarden wordt gezien: alle beheerdaden die voortvloeien uit het door de directie vastgestelde beleid en die gevolgen hebben voor de financiƫle midde-len van de onderneming.