Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Met de begroting in een gemeente wordt gedoeld op: beleidsbegroting, programmaplan, para-grafen, financiƫle begroting, overzicht baten en lasten en financiƫle positie. De begroting van een gemeente bestaat veelal uit een beleidsbegroting (de begroting voor de gemeenteraad) en de beheersbegroting (de begroting voor het ambtelijk management).