Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Onder de bedrijfsvoering vallen alle processen die ervoor zorgen dat een ministerie kan func-tioneren: het financieel beheer en het materieelbeheer en de processen op het gebied van personeel, informatievoorziening, administratie, communicatie en huisvesting.