Selecteer een pagina

Het bedrijfsresultaat kan worden gedefinieerd als de opbrengsten uit de onderneming (omzet) verminderd met de kosten die hiermee samenhangen (bedrijfskosten). In de praktijk worden de termen netto en bruto bedrijfsresultaat door elkaar gebruikt. Zie ook winst-en-verliesrekening voor een samenhang tussen de verschillende begrippen en het verschil tus-sen netto en bruto bedrijfsresultaat.