Selecteer een pagina

De BCG-matrix is het bekendste model binnen de portfolio-analyse en is begin jaren zeventig ontwikkeld door de Boston Consulting Group. In de BCG-matrix worden producten of (functi-onele) bedrijfseenheden beoordeeld op een tweetal kenmerken:
1. het relatieve marktaandeel dat het bepaalde product of haar bedrijfseenheid heeft verwor-ven ten opzichte van de grootste speler in de markt.
2. het groeipotentieel van de markt voor dat product of haar bedrijfseenheid.

Op basis van de BCG-matrix kan een product of haar bedrijfseenheid zich in één van de vier volgende categorieën bevinden:
Cash cow: hoog marktaandeel in een stabiele, volwassen markt. Deze opbrengsten die-nen gebruikt te worden om in andere producten te investeren.
Star: een hoog marktaandeel in een groeimarkt. Met gerichte investeringen dient men de voorsprong te behouden tot de markt volwassen wordt en dit een cash cow wordt.
Question mark (ook wel Problem child of Wild cat): een klein marktaandeel in een groei-markt. Het is nog onzeker of dit een star of een dog zal worden.
Dog: kleine marktaandeel in een volwassen markt. Indien het bedrijf geen strategisch be-lang bij dit product heeft, dient zij haar af te stoten.