Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Het saldo is het verschil tussen de wat men (bijvoorbeeld aan gelden) heeft ontvangen en wat men heeft uitgegeven. Is dit verschil positief dan spreekt men van een `batig saldo`, is het negatief (een tekort) wordt van een `nadelig saldo` gesproken.