Selecteer een pagina

Alle (geld)bedragen die in de loop van het jaar leiden tot een toename van het eigen ver-mogen. Het gaat hierbij om alle werkelijke opbrengsten (dus alle posten aan de creditzijde) in een winst-en-verliesrekening (in scontrovorm). Baten vormt een begrippenpaar met Lasten.