Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Ook wel accrual accounting genoemd. Bij een stelsel van baten en lasten worden de op-brengsten en uitgaven voor een geleverde of ontvangen dienst verantwoord (bijvoorbeeld begroting) in het jaar waarin die dienst geleverd of ontvangen is. Dit stelsel gaat uit van een investeringsgedachte en daarmee een onderscheid gemaakt tussen uitgaven (investering) en de kosten (afschrijvingen). Zie begrotingsstelsel.