Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Een dienstonderdeel van een ministerie met een grotere zelfstandigheid dan andere departe-mentale diensten. Deze grotere zelfstandigheid laat onverlet dat er sprake is van ministeriële verantwoordelijkheid en dat het budgetrecht van de Tweede Kamer van toepassing is. Een baten-lastendienst heeft een afzonderlijke plaats in de begroting en de financiële verantwoor-ding van het moederministerie. Ook voert een baten-lastendienst een eigen administratie, los van de begrotingsadministratie van het moederministerie. De term baten-lastendienst verwijst naar de boekhoudmethode die deze diensten hanteren, het baten-lastenstelsel.(begrip uit de overheidssector)
Een dienstonderdeel van een ministerie met een grotere zelfstandigheid dan andere departe-mentale diensten. Deze grotere zelfstandigheid laat onverlet dat er sprake is van ministeriële verantwoordelijkheid en dat het budgetrecht van de Tweede Kamer van toepassing is. Een baten-lastendienst heeft een afzonderlijke plaats in de begroting en de financiële verantwoor-ding van het moederministerie. Ook voert een baten-lastendienst een eigen administratie, los van de begrotingsadministratie van het moederministerie. De term baten-lastendienst verwijst naar de boekhoudmethode die deze diensten hanteren, het baten-lastenstelsel.