Selecteer een pagina

In Basel II (voluit: The New Basel Capital Accord, ofwel het nieuwe Bazelse Kapitaalakkoord) zijn richtlijnen vastgesteld voor het bepalen van de minimale solvabiliteitseisen van banken. De belangrijkste verandering in deze richtlijnen is een nieuwe systematiek voor de weging van de risico’s die banken lopen bij de kredietverlening aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Het doel van Basel II is het bevorderen van de financiële gezondheid van de financi-ele sector.