Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Post in de balans van een baten-lastendienst met de activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en schulden) van de dienst.