Selecteer een pagina

Dit instrument wordt gebruikt om de blik van het management integraal te laten zijn op ver-schillende factoren die van belang zijn voor kwaliteitsverbetering of het in control zijn van de organisatie. De term balanced komt van het feit dat verschillende factoren ook verschillend worden gewogen. Gezien de veranderingen van de overheid naar meer prestatiemeting, wordt de filosofie rond de BSC ook hier steeds meer toegepast.

De BSC richt zich op een viertal perspectieven:
1. het klantperspectief;
2. de interne bedrijfsprocessen;
3. het innovatieperspectief (leren en groei);
4. het financieel perspectief.