Selecteer een pagina

De groei exclusief het effect van valutakoersverschillen en acquisities of verkopen. Per saldo gaat het om de groei van de onderneming waarbij alleen wordt gekeken naar de activiteiten van de onderneming zelf, zonder bijzondere activiteiten (zoals samenwerking of fusie). Dit wordt gemeten in omzet en afzet.