Selecteer een pagina

Een audit is het controleren van een onderneming. Dit kan bijvoorbeeld zijn het uitvoeren van:
1. een onderzoek naar een proces of onderneming en / of;
2. een accountantscontrole van een verantwoordingsstuk, zoals een jaarrekening, subsidie-aanvraag of interne (management) rapportage.

Doel van een audit is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever of derden (maatschappelijk verkeer). Een procesaudit richt zich op het onderzoek naar de op-zet en werking van beheersmaatregelen. Een financiƫle audit richt zich op de betrouwbaar-heid van de verslaglegging. De uitvoerenden (auditors) zijn gespecialiseerde controleurs zo-als accountants, kwaliteitsauditor of controleafdelingen binnen een bedrijf(stak). De uitkom-sten van een audit worden in een rapport vastgelegd. Zie ook Due Dilligence (DD)