Selecteer een pagina

De arbeidsquote is het getal dat de verhouding weergeeft tussen de personeelskosten en de toegevoegde waarde. Hierbij gaat het om het percentage toegevoegde waarde dat dient ter dekking van de loonkosten.

Formule: personeelskosten
Arbeidsquote =

bruto marge