Selecteer een pagina

Productiemethode waarbij relatief veel kosten gemaakt worden voor de factor arbeid. Zo is bijvoorbeeld stuksproductie arbeidsintensiever dan massaproductie dat meer kapitaalsinten-sief is. De nadruk ligt op de productiefactor arbeid. Vooral de dienstensector is kapitaalsin-tensief. Zie ook Kapitaalintensieve productiemethode.