Selecteer een pagina

Dit is een quickscan en een, niet altijd betrouwbare (75-80%), methode om te voorspellen of een organisatie in financiële problemen zal gaan geraken. In de formule wordt rekening ge-houden met een vijftal factoren (verhoudingen) die van een gewicht worden voorzien. De vijf formules worden afzonderlijk berekend, van weging voorzien en bij elkaar opgeteld. Hoe ho-ger de score, hoe kleiner de kans is dat de onderneming in financiële moeilijkheden zal ko-men.

Altman ontwikkelde de formule in 1968. In deze periode werd het economisch landschap ge-domineerd door industriële bedrijven, maar de Z-score blijkt ook goed te werken voor de dienstensector. De formule is alleen geschikt voor beursgenoteerde ondernemingen, voor de gezondheidzorg is de score dus niet geschikt. De Altman Z-score is uitgewerkt in een A-variant voor productiebedrijven en een B-variant voor overige ondernemingen. De wegings-factoren verschillen zeer sterk in de beide varianten.

Norm:
De uitkomsten van de verschillende verhoudingsgetallen dienen bij elkaar opgeteld te worden. Bij 1,8 of minder is er acuut gevaar voor faillissement. Een 3 of hoger duidt op een gezonde onderneming.