Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekert de zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. De Zorgverzekeringswet (Zvw) voorziet in uw zorgverzekeringen voor kortdurende, op genezing gerichte zorg. De AWBZ is dus een aan-vulling op de Zvw.