Selecteer een pagina

(Meestal jaarlijkse) bijeenkomst van aandeelhouders waarin het bestuur verantwoording af-legt aan de aandeelhouders ten aanzien van het gevoerde beleid. Een aantal te nemen beslui-ten dient te worden voorgelegd aan de AvA. Daarnaast kunnen besluiten aan de orde zijn waarvan in de statuten is geregeld dat deze ter goedkeuring aan de AvA voorgelegd dienen te worden.