Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Een onderdeel van het eigen vermogen. Bij een algemene reserve ligt niet per definitie de be-steding (bestemming) van de gelden vast. De primaire functie van een algemene reserve is het vormen van een buffer om algemene risico’s op te vangen om de continuïteit van de or-ganisatie te waarborgen bij niet-voorziene tegenvallers.