Selecteer een pagina

Agio (gewoonlijk agioreserve genoemd) omvat de opbrengst uit de uitgifte van aandelen voor zover deze opbrengsten hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (aandelen bo-ven pari).