Selecteer een pagina

Waardedaling van duurzame activa, die aan een bepaalde periode worden toegerekend.