Selecteer een pagina

Het ABC-systeem is een methode om de indirecte kosten toe te wijzen op basis van de acti-viteiten (de uitgevoerde taken) die de kosten veroorzaken. In tegenstelling tot traditionele systemen, kijkt het ABC-systeem veel nauwkeuriger naar de veroorzakers van de kosten en wijst daar de indirecte kosten aan toe.