Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Schriftelijk verslag van een accountant/auditor over de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar: (a) de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie en de beleidsinfor-matie van een departement, (b) het financieel beheer en het materieelbeheer van een depar-tement en (c) de financiƫle informatie in het jaarverslag van een departement (dan
wel in het jaarverslag van het Rijk).