Selecteer een pagina

De controle van de jaarrekening is een van de belangrijkste taken van een (certificerende) accountant. Hij stelt dan vast of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en geeft zijn oordeel daarover weer in een accountantsverklaring. Deze certificerende be-voegdheid is van toepassing op het accountantsberoep bij Registeraccountants (met de titel RA) en Accountants-Administratieconsultenten (met de titel AA). Andere taken van een ac-countant kunnen zijn adviserings-, samenstellings- en due diligence opdrachten.