Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Het resultaat (budget) van het maken van volume- en prijsafspraken over de prestaties die de zorgaanbieder moet leveren.