Selecteer een pagina

Het aandelenkapitaal is op de balans een onderdeel van het eigen vermogen. Het gaat om het totale bedrag van de nominale waarde van de aandelen, die door de onderneming zijn geplaatst en opgevraagd.