Selecteer een pagina

Bewijs van (mede)eigenaarschap van een onderneming. De houders van aandelen kunnen hun stem uitbrengen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en kunnen recht hebben op (een deel) van de winst. De rechten die aan aandelen zijn verbonden, kunnen verschillen. Concreet: als houder van een aandeel kun je, via de AvA, inspraak hebben in de bedrijfsvoering van een onderneming. Dit kan in de praktijk lastig zijn, één aandeel ING zal niet leiden tot veel inspraak in de bedrijfsvoering.